Kiểm tra công tác pháp chế về y tế năm 2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Minh Hường Đăng vào 21/04/2021 Tin hoạt động của Vụ

Ngày 19-20/4/2021, Đoàn Kiểm tra của Bộ Y tế đã thực hiện kiểm tra công tác pháp chế về y tế năm 2021 tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế theo Quyết định số 5462/QĐ-BYT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về y tế năm 2021 và Thông báo số 201/TB-BYT ngày 26/02/2021 về việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế y tế năm 2021. Đoàn kiểm tra do Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế làm trưởng đoàn với sự tham gia của các thành viên đại diện Văn phòng Bộ, Cục Quản lý Dược, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp và Vụ Pháp chế. 

Ngày 19/4/2021, tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế; Ông Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các trưởng phó phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tham gia tiếp đoàn kiểm tra. Buổi sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo của Sở Y tế về tình hình thực hiện công tác pháp chế về y tế liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật thanh tra, kiểm tra, kiểm tra bộ phận một cửa và thủ tục hành chính, kiểm tra thực tế hồ sơ về cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề dược tại Sở. 

Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau khi tọa đàm, trao đổi, thảo luận về công tác pháp chế về y tế tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công vụ trong việc nghiêm túc chuẩn bị báo cáo tương đối đầy đủ, bám sát các nội dung của đề cương mà Bộ đã yêu cầu. Thành phần các đơn vị tham gia tiếp Đoàn đầy đủ, tích cực và  cầu thị. Công tác pháp chế đã được Sở Y tế chú trọng, coi quản lý nhà nước bằng pháp luật trong y tế là nền tảng, bước đầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trật tự kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý nhà nước về y tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Ts. Quang cũng nêu một số hạn chế Sở cần chú trọng để cải thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế về y tế. 

Ngày 20/4/2021, Đoàn Kiểm tra tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế về công tác pháp chế về y tế. Tiếp đoàn Kiểm tra, về phía Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế có Ts. Bs Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện và các Trưởng phó Phòng Tài chính kế toán, Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Pháp chế - văn thư lưu trữ... Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế đã trinh bày báo cáo công tác pháp chế về y tế tại Bệnh viện.

Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế về y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

CN. Lê Minh - Phụ trách Phòng Pháp chế - Văn thư Lưu trữ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

trình bày Báo cáo công tác pháp chế về y tế tại Bệnh viện

Sau khi trao đổi, thảo luận với các thành viên tham gia tiếp đoàn, Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn kiểm tra đã phát biểu kết luận. Theo đó, Ts. Quang đánh giá cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công vụ trong việc chuẩn bị báo cáo rất nghiêm túc, đầy đủ, bám sát các nội dung của đề cương mà Bộ Y tế đã yêu cầu. Thành phần tham gia làm việc với Đoàn đầy đủ và cầu thị; Qua các nội dung báo cáo, trực tiếp trao đổi, kiểm tra thực tế cho thấy công tác pháp chế đã được Bệnh viện coi trọng, đưa hoạt động của Bệnh viện đi vào nề nếp, hoạt động trên cơ sở pháp luật; Với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy Bệnh viện đã phát triển ổn định, bền vững, chú trọng nhận diện thương hiệu, để thương hiệu của Bệnh viện đã được thừa nhận, công nhận như hiện nay trên địa bàn khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, Ts. Quang cũng đã nêu một số hạn chế trong việc thực hiện công tác pháp chế mà Bệnh viện cần phải lưu ý trong thời gian tới để nâng cao công tác pháp chế, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện./.

 

Tin khác