Họp đánh giá việc thực hiện quy định liên quan đến kinh doanh chuỗi nhà thuốc, kinh doanh dược trên thương mại điện tử và đề xuất, kiến nghị

Phan Hiếu Đăng vào 14/12/2022 Tin hoạt động của Vụ

Ngày 14/12/2022, tại Bộ Y tế, Vụ Pháp chế đã tổ chức họp đánh giá việc thực hiện quy định liên quan đến kinh doanh chuỗi nhà thuốc, kinh doanh dược trên thương mại điện tử và đề xuất, kiến nghị dưới sự chủ trì của Ths. Đinh Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày của đại diện Vụ Pháp chế về dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thi hành Luật Dược, đại diện Nhà thuốc Long Châu FPT về chuỗi nhà thuốc và thương mại điện tử trong lĩnh vực dược, đại diện nhà thuốc An Khang về kinh doanh chuỗi nhà thuốc, kinh doanh dược trên thương mại điện tử và đề xuất đối với Luật dược, đại diện Pharmacity đánh giá việc kinh doanh chuỗi nhà thuốc, kinh doanh dược trên thương mại điện tử và đề xuất đối với Luật Dược. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã phân tích các ưu điểm, hạn chế của thương mại điện tử và kinh nghiệm trong việc thực hiện thương mại điện tử trong lĩnh vực dược.

Kết thúc cuộc họp, Ths. Đinh Thị Thu Thủy kết luận:

- Thương mại điện tử là xu hướng tất yếu. Việc đưa ra hành lang pháp lý sẽ tạo thuận lợi cho người dân, tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, việc quy định rõ về hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực dược là cần thiết phải được bổ sung trong Luật Dược.

- Đối với chuỗi nhà thuốc, cũng cần có các cơ chế pháp lý để khuyến khích loại hình này hoạt động và mở rộng.
- Trên cơ sở ý kiến của đại biểu tại cuộc họp hôm nay, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá thi hành Luật dược, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về việc bổ sung 02 chính sách.

- Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục đánh giá một số nội dung khác như cơ chế pháp lý đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ, quyền phân phối thuốc...để hoàn thiện báo cáo đánh giá thi hành Luật dược

Tin khác