Hội nghị phổ biến một số nội dung về công tác pháp chế

Minh Hường Đăng vào 24/11/2022 Tin hoạt động của Vụ

Tại Hà Nội, sáng ngày 24/11/2022, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung về công tác pháp chế dưới sự chủ trì của Ths. Đinh Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Tham dự Hội nghị có đại diện các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham dự tại điểm cầu chính và các điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ths. Đinh Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế cho biết: 

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt đề án "tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027", theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được đặt ra là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương về truyền thông dự thảo chính sách; xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách và huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện mục tiêu tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để thực hiện quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 cũng như thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thay mặt Bộ Y tế, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị phổ biến một số nội dung công tác pháp chế. Chúc các đồng chí sau Hội nghị này phát huy được kiến thức, kinh nghiệm trong thi hành nhiệm cụ, công vụ, tham mưu chính sách phát huy được hiệu lực, hiệu quả, khả thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận của Bà Nguyễn Phương Liên - Trưởng phòng Công tác Pháp chế - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp về Chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần thực hiện truyền thông theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Bà Nguyễn Thị Minh Hường - Chuyên viên Vụ Pháp chế về Giải pháp phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành y tế trong chỉ đạo tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành y tế; Ông Phan Công Hiếu - Chuyên viên Vụ Pháp chế về Một số chính sách dự kiến có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Ông Phạm Ngọc Thắng - Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Xử lý vi phạm và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp Phổ biến công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

Các đại biểu đã đặt câu hỏi cho các diễn giả tại Hội nghị liên quan đến việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung năm 2020 cũng như các quy định về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và lĩnh vực y tế nói riêng theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

Qua Hội nghị hôm nay, các đại biểu đã được hiểu rõ hơn về một số chính sách sẽ được ban hành trong thời gian tới trong dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cũng như các hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật./.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin khác