Họp lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm

Phan Hiếu Đăng vào 25/11/2022 Tin hoạt động của Vụ

Vào lúc 15h30, ngày 25/11/2022, tại Bộ Y tế, Vụ Pháp chế đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm dưới sự chủ trì của Ths. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. 

Tham dự cuộc họp có đại diện một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, đại diện Viện Dinh dương, đại diện một số tổ chức: WHO, GHAI, Health Bridge; đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp thực phẩm và một số chuyên gia liên quan. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Pháp chế trình bày dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm và việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các hiệp hội, doanh nghiệp đối với dự thảo Thông tư. 

Các đại biểu đã góp ý điều chỉnh một số quy định tại dự thảo Thông tư như tổng số phần ăn, kích cỡ phần ăn, biểu mẫu 2a, chỉ tiêu ghi nhãn dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng tham chiếu...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế kết luận: 

- Mục tiêu của dự thảo Thông tư ban hành là cảnh báo nguy cơ về mặt dinh dưỡng trong tiêu dùng sản phẩm (mục đích dự phòng), không phải để quản lý rủi ro. Việc quản lý rủi ro đối với sản phẩm thực phẩm đã được quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
- Giá trị dinh dưỡng tham chiếu đã thống nhất và đưa ra các phương án để lấy ý kiến. Đối với bảng giá trị dinh dưỡng ban hành kèm theo được đề xuất theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng dựa trên điều tra thực tế và tham khảo Codex. Đề nghị Viện Dinh dưỡng bổ sung văn bản gửi Bộ để làm rõ nội dung này.
- Việc cập nhật của Viện dinh dưỡng theo quy định: bỏ quy định này. Sau này nếu Viện Dinh dưỡng có thay đổi, cập nhật sẽ chỉnh sửa lại Thông tư và lấy ý kiến.
- Điều 5 về chỉ tiêu dinh dưỡng: theo dự thảo thì sẽ có thực phẩm ghi tối thiểu 1-2 chỉ tiêu, có những thực phẩm ghi 7 chỉ tiêu và sẽ bổ sung ví dụ trong Điều này để hướng dẫn cụ thể.
- Đối với các nội dung khác đại biểu góp ý về phụ lục, biểu mẫu, Vụ sẽ tiếp thu và rà soát, chỉnh lý lại.
 

Tin khác