Cổng thông tin văn bản pháp luật - Vụ Pháp Chế
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 17/2019/TT-BYT 17/07/2019 Thông tư Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
2 16/2019/TT-BYT 12/07/2019 Thông tư Ban hành QCVN đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật
3 15/2019/TT-BYT 11/07/2019 Thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
4 12/2019/TT-BYT 28/06/2019 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
5 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật Phòng, chống tác hại rượu bia
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 PC 18/08/2021 Tài liệu xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm
2 02 19/01/2021 Họp thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
3 117 09/11/2020 Tài liệu Hội Nghị triển khai Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCTHTL
4 TT-BYT 28/05/2020 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
5 68 16/10/2019 Tài Liệu triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia