Kiểm tra công tác pháp chế về y tế năm 2021 tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Minh Hường Đăng vào 08/04/2021 Tin hoạt động của Vụ

Thực hiện Quyết định số 5462/QĐ-BYT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về y tế năm 2021, Thông báo số 201/TB-BYT ngày 26/02/2021 về việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế y tế năm 2021, từ ngày 06-07/4/2021, Đoàn Kiểm tra do Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế về y tế năm 2021 tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra công tác pháp chế làm việc tại Sở Y tế tỉnh Nghệ An

Trên cơ sở các Báo cáo của các Sở Y tế về tình hình thực hiện công tác pháp chế về y tế, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành buổi làm việc, tọa đàm với Sở Y tế về công tác pháp chế với các nội dung chủ yếu liên quan đến việc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật thanh tra, kiểm tra, kiểm tra bộ phận một cửa và thủ tục hành chính, kiểm tra thực tế hồ sơ về cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề dược tại Sở. 

Đoàn kiểm tra công tác pháp chế làm việc tại Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

Sau buổi kiểm tra tại các đơn vị, Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn kiểm tra - đã kết luận, theo đó Đoàn đánh giá cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công vụ trong việc nghiêm túc chuẩn bị báo cáo tương đối đầy đủ, bám sát các nội dung của đề cương mà Bộ đã yêu cầu. Thành phần các đơn vị tham gia tiếp Đoàn đầy đủ, tích cực và hết sức cầu thị. Bên cạnh đó, qua các nội dung báo cáo, trực tiếp trao đổi, kiểm tra thực tế như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật thanh tra, kiểm tra, kiểm tra bộ phận một cửa và thủ tục hành chính, kiểm tra thực tế hồ sơ về cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề dược tại Sở…cho thấy công tác pháp chế đã được Sở Y tế chú trọng, coi quản lý nhà nước bằng pháp luật trong y tế là nền tảng, bước đầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trật tự kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý nhà nước về y tế tại địa phương.

Ngoài ra Đoàn cũng đã nêu ra một số hạn chế tại 02 Sở trên như việc thực hiện thống kê các văn bản góp ý, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, cần chú trọng đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt với các văn bản quy phạm pháp luật của ngành y tế./.

Tin khác