Hội thảo góp ý dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính và các văn bản quy định chi tiết thi hành tại Tp. Hồ Chí Minh

Thu Phương Đăng vào 20/11/2020 Tin hoạt động của Vụ

Ngày 20/11/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Pháp chế đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật khu vực phía Nam do Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - chủ trì Hội thảo. 

Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Ts. Nguyễn Huy Quang cho biết, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan." Đến nay, dự án Luật Chuyển đổi giới tính đã được Vụ Pháp chế hoàn thiện từ dự thảo Luật đến dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên, do đây là một văn bản luật khó, phức tạp nên đến nay chưa được trình ra Quốc hội. Nhằm hoàn thiện dự thảo Luật trên và các văn bản hướng dẫn thi hành, Vụ Pháp chế liên tục tổ chức các cuộc Hội thảo để xin ý kiến rộng rãi đối với các cá nhân, tổ chức đặc biệt là những người chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi dự án Luật này. 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến:

- Tên Luật

- Hội đồng tư vấn xác định tâm cho người đề nghị có nhận dạng giới khác với giới tính hiện có để xác định chuyển đổi giới tính.

- Tiêu chuẩn của Hội đồng là bác sỹ tâm thần, chuyên gia tâm lý bắt buộc.

- Khi đã có giấy xác nhận của cơ sở KCB được phép chuyển đổi giới tính thì có cần ra tòa án hay không ra tòa án sẽ xem xét dựa trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn và sẽ có cơ sở luận chứng cho việc quy định ra tòa là không phù hợp với điều kiện của Việt Nam./.

Tin khác