Hội thảo chuyên đề về phục hồi chức năng trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

Phan Hiếu Đăng vào 23/10/2020 Tin hoạt động của Vụ

Ngày 23/10/2020, Vụ Pháp chế đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về phục hồi chức năng trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi tại Đà Nẵng do Ths. Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - chủ trì Hội thảo. 

Ths Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - phát biểu khai mạc

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc quốc gia tổ chức MCNV Việt Nam đã trình bày dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh nội dung về phục hồi chức năng; đề xuất dự kiến nội dung quy định trong dự thảo văn bản quy định chi tiết Luật về phục hồi chức năng và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế liên quan đến phục hồi chức năng. 

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận về các nội dung chính sau: 

- Phạm vi điều chỉnh: phục hồi chức năng y học liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, các vấn đề phục hồi chức năng khác mà không liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh thì sẽ đề cập trong Luật dự phòng. Do đó, trong phạm vi luật này phục hôi chức năng sẽ không đầy đủ toàn diện như khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới.

- Khái niệm sẽ không toàn diện, đầy đủ như khuyến cáo.

- Hình thức tổ chức cơ sở kbcb, phục hồi chức năng: bệnh viện đa khoa có khoa hoặc trung tâm phcn, bệnh viện chuyên khoa phcn

Còn một hình thưc khác là cơ sở phcn như bệnh viện nhưng điều trị phcn ban ngày ví dụ như Trung tâm phcn

- Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại cơ sở KBCB, ngoài cơ sở KBCB thì do cơ sở kbcb cung cấp hay cơ sở nào khác.

- Điều kiện cung cấp: tương ứng với hình thức tổ chức trên, nhân sự đối với cơ sở này như thế nào?

- Chức danh nghề nghiệp: một số chức danh chuyên môn về phcn có cần phải cấp CCHN hay không? như một số chức danh không thuộc khối ngành sức khỏe

- Quy định chuyên môn: có quy trình chuyên môn kỹ thuật để thực hiện PHCN, quy định chuyên môn liên quan đến đào tạo các chức danh./.

Tin khác