Họp thẩm định dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Đăng vào 09/12/2020 Tin hoạt động của Vụ

/Images/Post/files/New%20folder.rar

Vụ Pháp chế tổ chức cuộc họp để thẩm định dự thảo Thông tư trên, cụ thể như sau:

Thời gian:     09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm:      Phòng họp số 2, tầng 3 - Nhà B - Bộ Y tế.

Chủ trì:         Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.

Vụ Pháp chế trân trọng kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị Cục Quản lý dược tham gia và chuẩn bị báo cáo nội dung dự thảo Thông tư tại cuộc họp. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dự họp đầy đủ, đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả tốt. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Ngọc Duy, điện thoại: 0973789663.

Tin khác