Họp góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Luật Chuyển đổi giới tính

Thu Phương Đăng vào 23/10/2020 Tin hoạt động của Vụ

Ngày 23/10/2020, Vụ Pháp chế đã tổ chức Hội thảo góp ý Thông tư quy định Quy trình đánh giá, hỗ trợ tâm lý cho người chuyển đổi giới tính và Thông tư quy định quy trình chuyên môn can thiệp y tế để chuyển đổi giới tính tại Hà Nội do Ths. Đinh Thị Thu Thủy chủ trì. 

Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp; Bệnh viện Việt Đức; Viện sức khỏe tâm thần; Viện Tâm lý Việt Nam, Viện ISEE, SCDI, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Tham dự viên đại diện cho các nhóm thành viên cộng đồng LGBT. 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã được nghe trình bày về dự thảo Thông tư quy định Quy trình đánh giá, hỗ trợ tâm lý cho người chuyển đổi giới tính và Thông tư quy định quy trình chuyên môn can thiệp y tế để chuyển đổi giới tính. Theo đó, một số ý kiến về các vấn đề: 

- Về bố cục của dự thảo Thông tư

- Về nội dung của dự thảo trong đó quan trọng nhất là thành phần hội đồng, quy trình có phù hợp không

- Về các vấn đề liên quan đến đăng ký hộ tịch, sẽ cầm giấy cơ quan y tế cấp để đi thay đổi 1 loạt giấy tờ khác có liên quan

- Về vấn đề kinh nghiệm của các nước về vấn đề này

- Về nội dung tư vấn trước và sau đã phù hợp chưa hay chuyển sang ghép chung với Thông tư quy định chuyên môn điều trị nội tiết tố sinh dục, phẫu thuật ngực, phẫu thuật bộ phận sinh dục để chuyển đổi giới tính.

- Về Cách thức làm việc của hội đồng?

- Về quy định chuyên gia về giới có phù hợp không?

Sau khi nghe các đại biểu góp ý tại cuộc họp, Bà Đinh Thị Thu Thủy đưa ra một số kết luận cơ bản sau đây: - Sẽ chỉnh lý lại Thông tư trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp - Tiếp thu tạo điều kiện thủ tục thông thoáng, tạo điều kiện, tuy nhiên cần chặt chẽ - Bỏ Điều 9 - Phạm vi điều chỉnh, Điều 2, 3 sẽ sửa lại - Điều 5 bỏ chuyên gia về giới - Điều 4 sẽ cụ thể hơn và gộp với Điều 6 - Quy định về Hội đồng xác định tâm lý, trong tường hợp Hội đồng chưa thống nhất sẽ có văn bản gửi Giám đốc và trả lời đối với người đề nghị, cơ chế khếu nại theo quy chế bệnh viện - Bỏ Điều 9 7 - Điều 21 sẽ giao trách nhiệm xây dựng tài liệu chuyên môn và đào tạo tập huấn và bỏ phần phụ lục./.

Tin khác