Hội nghị Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Trường Giang Đăng vào 04/12/2020 Tin hoạt động của Vụ

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, đặc biệt là ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp về y tế nói riêng. Để lắng nghe kiến nghị của các doanh nghiệp cũng như tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý do Ts. Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì.

Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Ths Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trình bày tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế trong thời gian qua và đề xuất bổ sung các kiến nghị của doanh nghiệp.

Ths. Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - trình bày tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đại diện Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Dược và Vụ trang thiết bị và công trình y tế cũng có những trao đổi về các hướng giải quyết kiến nghị thuộc các lĩnh vực phụ trách. Qua đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp thu các kiến nghị liên quan đến sửa đổi Thông tư số 48/2015/TT-BYT, Thông tư số 24/2019/TT-BYT, bổ sung nội dung về đăng ký phụ gia thực phẩm mới tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và có kiến nghị đối với Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN. Đại diện Cục An toàn thực phẩm cũng giải trình một số nội dung kiến nghị liên quan đến Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT, Thông tư số 52/2015/TT-BYT, Thông tư số 43/2014/TT-BYTvà Thông tư số 18/2018/TT-BYT.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý Dược đã trình bày báo cáo về các nội dung sửa đổi lĩnh vực Dược tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan Giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm, chấp nhận hiệu lực giấy chứng nhận GMP đã được gia hạn trong bối cảnh Covid-19, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất tá dược, vỏ nang để công bố, các giấy tờ pháp lý bản điện tử trong hồ sơ đăng ký thuốc, duy trì hiệu lực các giấy đăng ký lưu hành thuốc đến 31/12/2021, các vấn đề theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT và Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi lắng nghe kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế, Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã thống nhất một số nội dung cần phải sửa đổi trong các văn bản của các lĩnh vực liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế.

Tin khác