Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia và Văn phòng Hội đồng

Phạm Hảo Đăng vào 30/10/2020 Tin hoạt động của Vụ

Ngày 30/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia và Văn phòng Hội đồng dưới sự chủ trì của Ts. Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế và Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế; các Bộ Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, Quốc phòng, Công an; Viện Chiến lược và chính sách y tế; đại diện một số đại học, Học viện khối ngành sức khỏe tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện tư nhân và đại diện một số Sở Y tế khu vực phía Bắc.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia; kinh nghiệm một số nước trên thế giới về mô hình hoạt động của Hội đồng y khoa quốc gia và kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề. 

Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - trình bày tại Hội thảo

Bên cạnh đó, đại diện một số đơn vị như Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Cục Khoa học và Đào tạo đã có những tham luận xung quanh việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia cũng như cách vận hành, áp dụng vào thực tiễn. 

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự cuộc họp đa phần tập trung góp ý về: 

- Chức năng của Hội đồng bên cạnh nhiệm vụ của Hội đồng;

- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng;

- Cơ chế hoạt động của Hội đồng.

Kết luận Hội thảo, Ths Trần Thị Trang cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để Hội đồng sớm đi vào hoạt động.

 

Tin khác