Kiểm tra công tác pháp chế về y tế năm 2020 tại khu vực phía Nam

Minh Hường Đăng vào 17/10/2020 Tin hoạt động của Vụ

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5864/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, từ ngày 14-16/10/2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế về y tế năm 2020 tại Bệnh viện Thống Nhất, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Ts. Nguyễn Huy Quang - Trưởng Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế y tế tại Bệnh viện Thống Nhất


Trên cơ sở các Báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện công tác pháp chế về y tế, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành buổi làm việc, tọa đàm với Bệnh viện về công tác pháp chế với các nội dung chủ yếu liên quan đến việc phân công lãnh đạo, phòng và cán bộ làm công tác pháp chế; công tác chỉ đạo, thực hiện công tác pháp chế; Công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tuân thủ pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thực hiện các thủ tục hành chính. 

Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn Kiểm tra công tác pháp chế tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Sau buổi kiểm tra tại các đơn vị, Ts. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn kiểm tra - đã kết luận, nêu ra các ưu điểm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác pháp chế. Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã có những quan tâm đến công tác pháp chế về y tế, đặc biệt Bệnh viện trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có tổ chức pháp chế và người làm công tác pháp chế mạnh nhất (với 9 viên chức làm công tác pháp chế) và có mô hình tổ chức pháp chế cần được nhân rộng trong các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất chú trọng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đạt được những thành tích trong thành tích chung của toàn tỉnh trong việc thực hiện cung cấp thủ tục hành chính ở các mức độ 3 và 4. Ngoài ra, công tác pháp chế cũng đã được Sở Y tế bước đầu quan tâm. 

Bên cạnh đó, Đoàn cũng nêu ra các hạn chế như việc cần phân công đầu mối thực hiện công tác pháp chế, chú trọng đến việc đánh giá tuân thủ và theo dõi thi hành pháp luật trong các hoạt động chuyên môn. 

Cuối cùng, Đoàn kiến nghị các đơn vị sớm khắc phục các hạn chế về công tác pháp chế để quản lý đơn vị được phát huy trên thực tế phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong công tác pháp chế về y tế và phân công cụ thể cho một đầu mối sau khi chuyển nhiệm vụ phụ trách công tác pháp chế từ Thanh tra Sở về Văn phòng Sở. 

Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cũng cần quan tâm đến việc giải quyết các sự cố y khoa, bổ sung đầy đủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật và có các Đề án xử lý khủng hoảng truyền thông, khủng hoảng quản lý và khủng hoảng pháp lý./.
 

Tin khác