Họp tổ công tác báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Phan Hiếu Đăng vào 28/10/2022 Tin hoạt động của Bộ Y tế

Ngày 28/10/2022, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã chủ trì họp tổ công tác báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Sau đây gọi là Nghị quyết số 30/2021/QH15). 

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ban ngành là thành viên Tổ công tác xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15. Báo cáo tại cuộc họp, Ths. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian được giao tổng hợp báo cáo đánh giá Nghị quyết số 30/2021/QH15 đã nhận được các ý kiến, thông tin, tài liệu tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương, từ đó Tổ công tác đã dự thảo báo cáo đánh giá trên và bố cục thành 3 phần: bối cảnh xây dựng và giá trị pháp lý quan trọng của Nghị quyết số 30/2021/QH15; kết quả triển khai thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và giải pháp, kiến nghị đề xuất. 

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã có những góp ý đối với từng phần trong dự thảo báo cáo, đề nghị bổ sung những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 của các ngành như giao thông vận tải, quốc phòng, công an, giáo dục để nêu bật được các kết quả đã đạt được khi thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15. 

Chỉ đạo tại cuộc họp, PGs. Ts Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị đơn vị đầu mối chủ trì soạn thảo dự thảo báo cáo đánh giá Nghị quyết số 30/2021/QH15 làm việc với từng cơ quan chuyên môn, rà soát toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo để trình cấp có thẩm quyền./.

 

Tin khác