Họp báo cáo về Hồ sơ xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và hồ sơ đề nghị Luật chuyển đổi giới tính

Minh Hường Đăng vào 08/08/2022 Tin hoạt động của Bộ Y tế

Chiều ngày 08/8/2022, Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan chủ trì, làm việc với Vụ Pháp chế để nghe báo cáo về Hồ sơ xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và hồ sơ đề nghị Luật chuyển đổi giới tính tại trụ sở Bộ Y tế. 

Tại cuộc họp, Ths. Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã trình bày tóm tắt dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và các còn đang có ý kiến khác nhau, bao gồm các vấn đề về cấp phép hành nghề đặc biệt vấn đề thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực và hội đồng y khoa quốc gia; vấn đề về hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nên được phân cấp như thế nào theo hình thức tổ chức và dự vào hạng bệnh viện hay theo hình thức và phạm vụ hoạt động chuyên môn; vấn đề về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được đưa ra 02 phương án khác nhau. 

Ths. Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tại cuộc họp, Ths. Đinh Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính, các hồ sơ kèm theo trong đề nghị xây dựng Luật trên. Theo Ths. Thủy, ...

Ths. Đinh Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính

Sau khi nghe Vụ Pháp chế trình bày, các đại biểu tham dự cuộc họp thảo luận, Q. Bộ trưởng Đào Hồng Lan kết luận:

1. Đối với Hồ sơ Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tiếp tục xin ý kiến các cơ quan có liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội để cho ý kiến vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2022.

2. Đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính, Vụ Pháp chế tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ cho ý kiến để có cơ sở tiếp tục xây dựng dự án Luật. 

Toàn cảnh cuộc họp

Tin khác