Hội thảo trực tuyến toàn quốc tham vấn chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế cơ sở

Phan Hiếu Đăng vào 07/12/2021 Tin hoạt động của Bộ Y tế

Thực hiện mục tiêu của ngành Y tế về các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở trong tình hình mới, ngày 07/12/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc tham vấn chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế cơ sở. Điểm cầu Trung ương tại Hà Nội do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì với sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục/Tổng cục, các Viện, Trường, đại diện tổ chức quốc tế Ngân hàng Thế giới và Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở. Tại 63 tỉnh/thành phố có các điểm cầu với sự tham gia của các Sở Y tế và nhiều bệnh viện, Trung tâm y tế tuyến huyện.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã đưa ra những vấn đề liên quan đến những hạn chế của y tế cơ sở và đặc biệt là những điểm yếu mới bộc lộ trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Các câu hỏi là sự gợi mở cho toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo cần tham vấn, góp ý. Thứ trưởng nhấn mạnh về mục tiêu của hội thảo tham vấn nhằm giúp Bộ Y tế thu thập các đóng góp ý kiến chính sách pháp luật về y tế cơ sở để bước đầu khởi động quá trình đánh giá và tiếp nhận các thông tin làm cơ sở đề xuất, xây dựng nội dung chính sách hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở. Nội dung hội thảo tập trung đánh giá, cung cấp các thông tin, đặc biệt là các vướng mắc bất cập về thể chế, hệ thống mạng lưới, nhận lực, tài chính, đầu tư, chức năng nhiệm vụ, hoạt động của y tế cơ sở, từ đó làm cơ sở để kiến nghị các giải pháp, chính sách, chiến lược dài hạn cho phát triển y tế cơ sở.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên - Chủ trì Hội thảo

Trên cơ sở tham luận, góp ý của các đại biểu tham dự hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự tham gia đóng góp, sự thảo luận sôi nổi của các đại biểu và phân công giao Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thiện các nội dung thảo luận, đề xuất của các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hệ thống y tế cơ sở trong tình hình mới, vừa tạo tính linh động vừa đảm bảo phù hợp thực tiễn triển khai. Thứ trưởng cũng lưu ý với 13 tỉnh tham gia Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” cần tăng cường hơn nữa công rà soát, phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án và sẽ tổ chức cuộc họp cụ thể cùng 13 tỉnh để đôn đốc tiến độ trong thời gian gần nhất./.

Toàn cảnh Hội thảo

Tin khác