Họp góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng

Phạm Hảo Đăng vào 15/10/2020 Tin hoạt động của Bộ Y tế

Ngày 14/10/2020 tại trụ sở Bộ Y tế, dưới sự chủ trì của GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng.

Tham dự có GS.TS.Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; Đại diện một số Bộ, ngành; Tổ chức Y tế Thế giới và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS.Trần Văn Thuấn cho biết: Hội đồng Y khoa Quốc gia có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh.

Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; xây dựng và thử nghiệm Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng tiêu chuẩn của cơ sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề.

Tại cuộc họp, Ths. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng.

Ths. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày

Theo dự thảo, Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm; có 1 Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng có từ 27-29 thành viên, trong đó có đại diện Tổng Hội Y học Việt Nam và một số chuyên ngành y tế; một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe; một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế về đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh, pháp chế; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban chuyên môn của Hội đồng giúp Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Thành viên của Ban chuyên môn là thành viên Hội đồng và chuyên gia đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của mỗi Ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng Hội đồng giúp việc cho Hội đồng trong triển khai các hoạt động hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng…

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế đồng ý với Ban soạn thảo về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia. Đồng thời Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Vụ Pháp chế làm đầu mối tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để sớm trình Lãnh đạo Bộ xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Tin khác