Làm việc với Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng các trường Đại học Y Dược trực thuộc Bộ Y tế về đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Phạm Hảo Đăng vào 11/09/2020 Tin hoạt động của Bộ Y tế

Ngày 10/9/2020, tại Bộ Y tế, dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc làm việc với Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng các trường Đại học Y Dược trực thuộc Bộ Y tế về đổi mới đào tạo nhân lực y tế.

Tham dự cuộc làm việc có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo các Vụ/Cục chức năng liên quan.

Chương trình buổi làm việc gồm các nội dung sau: báo cáo tóm tắt về chương trình đổi mới đào tạo nhân lực y tế và tổ chức triển khai thực hiện Hội đồng Y khoa Quốc gia; đề xuất xây dựng 02 Trung tâm thi đánh giá năng lực nghề nghiệp và kế hoạch xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo nhân lực y tế.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng trao đổi về Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe theo quy định chương trình đào tạo nhân lực y tế, cụ thể điển hình đối với đào tạo đối tượng bác sỹ, nội dung như sau:

Sau khi người học đăng ký tuyển sinh và trúng tuyển đào tạo bác sỹ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học tham gia chương trình đào tạo 06 năm và hoàn thành nội dung thực hành nghề nghiệp 12 tháng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được cơ sở giáo dục đại học cấp bằng bác sỹ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Người học có bằng bác sỹ muốn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, người hành nghề được lựa chọn một trong các phương án sau đây:

Thứ nhất, hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình hành nghề nếu người hành nghề muốn được cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ chuyên khoa thì phải tiếp tục học chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa.

Thứ hai, tiếp tục học bác sỹ chuyên khoa: thời gian đào tạo tối thiểu 03 năm tùy theo từng chuyên khoa. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa, người học được cơ sở đào tạo chuyên sâu cấp bằng bác sỹ chuyên khoa.

Trong quá trình hành nghề căn cứ vào nhu cầu công việc, bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa được tham gia các khóa đào tạo để cấp chứng chỉ theo quy định.

Phát biểu kết luận, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh quan điểm chung trong đổi mới của ngành Y tế hiện nay và tới đây là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động của ngành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Ngành Y tế xác định lấy việc thi cấp chứng chỉ hành nghệ là khâu đột phá để nâng cao chất lượng.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề có liên quan Hội đồng y khoa. Hội đồng này sẽ hình thành toàn bộ hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi. Mỗi câu hỏi là một kỹ năng thực hành. Bên cạnh việc phát triển ngân hàng câu hỏi phải tiến hành song song với xây dựng các tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Tin khác