Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019

Đăng vào 17/07/2019

Chi tiết văn bản:

Số / ký hiệu 733/BC-BYT
Ngày BH 01/07/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Người ký Nguyễn Trường Sơn
CQ ban hành Vụ Pháp Chế
Loại Báo cáo
Lĩnh vực
Trạng thái Có hiệu lực
Tệp đính kèm : Tải về

Tìm kiếm văn bản