Thông báo kêt thúc cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Pháp luật về Y tế" năm 2020

Đăng vào 30/10/2020 Tin tức

KẾT THÚC CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ" NĂM 2020

THÔNG BÁO

KẾT THÚC CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ" NĂM 2020

       

        Thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-BYT ngày 15/10/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020, sau 15 ngày diễn ra từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020, cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020 đã kết thúc với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        Dự kiến, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành tổng kết và trao gải thưởng của Cuộc thi vào ngày 09/11/2020 tại Hà Nội trong Hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam của Bộ Y tế.

        Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trong việc tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020./.

                                                                                                                                                                                                                                               BAN TỔ CHỨC

Tin khác