Lãnh đạo Vụ

Đăng vào 01/07/2019 Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng: Nguyễn Huy Quang

Điện thoại cơ quan: 024 62732298 (số máy lẻ 11)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: quangnh.pc@moh.gov.vn

 

 

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Trang

Điện thoại cơ quan: 024 62732202 (số máy lẻ 12)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: trangtt.pc@moh.gov.vn

 

Phó Vụ trưởng: Đỗ Trung Hưng

Điện thoại cơ quan: 024 62732295 (số máy lẻ 19)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hungdt.pc@moh.gov.vn

 

Phó Vụ trưởng: Đinh Thị Thu Thủy

Điện thoại cơ quan: 024 62732402 - 024 62737979 (số máy lẻ 23)
Số phòng làm việc: Tầng 7 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: thuydtt.pc@moh.gov.vn

Tin khác